Data över elnätet
Powerline produkter är en lösning för att sända och ta emot data över befintlig infrastruktur för el. Förutsättningen är att infrastrukturen är av god kvalitet och är ansluten till en och samma elcentral.

Med TP-links powerlineprodukter för data över elnätet kan du enkelt ansluta en omvandlare i ett standard 230V uttag, para ihop den med en likadan omvandlare i en annan del av fastigheten och vips har du LAN över elnätet! Powerline produkterna är perfekta när det av olika skäl inte är applicerbart med trådlöst nätverk, eller om man inte vill dra datanätkabel.

Överföringshastighet
I vårt sortiment har vi 85 respektive 200mbit/s produkterna från TP-link. 200mbits-versionen tillåter streaming av realtidsvideo och ljud via befintligt elnät utan avancerad installation och kabeldragning.

Läs gärna mer om powerline sortimentet på TP-links hemsida eller besök vår webbutik.