Sedan starten 1986 har Infralogic, eller dåvarande Kabelkontakten, varit verksam som grossist inom kabel-tv. Från don och kabel till Stjärn-TV nät har vi växt till att idag leverera digital-tv produkter och fiber samt övrig aktiv utrustning som krävs.

Infralogic har ett brett sortiment av produkter inom Digital-TV området. Vi för digitalboxar, coaxialkabel från 0,8 till 3,9, de flesta don, adaptrar och uttag samt ett antal förstärkare för både lägenhet och distributionsnät.

Vi för även de vanligaste verktygen för installation av TV-nät som skalverktyg och compression eller crimp-verktyg. Besök vår webbutik för att se vårt sortiment av produkter inom Digital-TV.