Infralogic distribuerar blåsfiber från världens största kabeltillverkare Prysmian.

Blåsfibertekniken har sitt ursprung från British Telecom som i samarbete med Prysmian tagit fram tekniken. Det finns ett flertal märken med blåsfiber. De mest kända är Prysmian, Nexans och Ericsson blåsfiber.

Vi har valt att köra med Prysmian blåsfiber då de har egen tillverkning av hela blåsfibersystemet. Det gäller alltifrån skåp eller fiberboxar för blåsfiber till dukt eller i folkmun rör, kanalisation.
Via Prysmian kan vi erbjuda en omfattande systemgaranti.

Fördelar med blåsfiber:
Snabbt att installera och flexibelt. Skulle det komma en ny standard så kan man enkelt blåsa i ny fiber i befintlig dukt.

Allmännyttan har valt det som standard vilket ger ett blåsfibersystem en form av kvalitetsstämpel.

Många installatörer och kunder upplever att standarden på en installation blir högre i form av struktur och att installationen blir lika i hela fastigheten.

Utbildning av tekniker:

Vi har två egna utbildare anställda för att tillgodose marknaden med kompetent personal. Läs mer om detta under utbildning.

Kontakta gärna oss på 08-445 22 90 för mer information. Kolla gärna igenom avsnittet Blåsfiber i vår webbutik.

Detaljer kring blåsfiber:
Blåsfiber eller EPFU (Enhanced performenced fibre units) är en typ av fibersystem där man för installerar tuber eller rör som är anpassade för EPFU. Standard tuber är av storlek 5mm/3,5mm och finns som singeltuber eller multiduct. Samtliga av dessa tuber finns dessutom för inomhusbruk eller utomhusbruk.
Tuberna är försedda med lågfriktions yta invändigt och fibern har ett speciellt akrylat för att minska friktionen. När tuberna är förlagda så skjuter man in fiber i mängder om 2 t.o.m 12 fiber med hjälp av speciella blåshuvuden där man dessutom matar in tryckluft, därav namnet blåsfiber.