Ingen installation är perfekt utan instrument som verifierar fullgod kvalité och funktion.

Kundkraven ökar, och känsligheten i de nät vi säljer och bygger ökar varför det inte bara är viktigt att installera rätt enligt konstens alla regler. Du måste också kunna mäta, prova av och redovisa protokoll på utfört arbete. Vi på Infralogic kan erbjuda mätverktyg för kat5e, kat6 koppar eller fibernät, koaxialnät för digital-tv, inkommande signal från antenner m..m. 

Vi har ett antal Fluke DTX-1800 för uthyrning, OTDR, ljuspennor för fibertest till uthyrning och försäljning m..m  Vi har även ett antal fibersvetsar till uthyrning eller försäljning, och vi har flertalet tekniker som är utbildade i instrumenten vi arbetar med för att kunna assistera dig så mycket som möjligt.

Våra instrument finns för uthyrning eller försäljning, kontakta oss gärna på 08-4452290 för mer information eller logga in i vår webbutik för prisuppgift.