Lämna installationen fungerande med Infralogics hjälp!

Nyckeln i professionellt byggda nät är inte bara ett snyggt utfört montage men även en korrekt och enkel dokumentation med testprotokoll. För att mäta upp ditt nybyggda eller befintliga datanät kan du hyra eller köpa mätverktyg av oss. Vi har enkla verktyg för som visar om samtliga ledare i en kabel är rätt kontakterade samt avancerade digitala mätverktyg från Fluke Networks, t.e.x DTX-1800 som svepmäter koppar och fibernät i kat5e och kat6 och dessutom skapar rapporter på mätningarna som du kan ge din kund efter lyckad installation som dokumentation på rätt utfört arbete.

Vi har även mätverktyg för kabel-tv nät och laserpennor för fiberkontroll för uthyrning eller försäljning.
Ring oss på 08-4452290 för mer information!