axis_logoVärmekameror ifrån Axis är det senaste tillskottet inom säkerhetsprodukter. Vi gifter ihop tekniken med videoanalys i Aimetis Symphony och värmekameror med huvudsyfte att skapa proaktiva larm där man snabbt kan verifiera videolarmet från t.ex. en bevakningscentral och sedan utföra bestämd handling på detta. 

Som säkerhetsapplikation fokuserar man på värmekamerans egenskaper att detektera fordon och personer på stora avstånd oavsett väder, snarare än dess termografiska egenskaper.
Bilden som produceras av värmekameran ger endast en värmesignatur av personer eller fordon, således kan de ej användas för identifiering eller igenkänning och faller därför inte under kameralagen och krav på tillstånd från länsstyrelsen. En riktig värmekamera kan heller ej manipuleras till att producera "vanlig" video då det fysiskt inte existerar någon traditionell bildsensor i kamerorna utan bara en sensor som är extremt känslig för temperaturvariationer och kan skapa en grafik av detta och sända som videosignal. På så sätt kan vi värna om ett objekts säkerhet samtidigt som vi värnar om den personliga integriteten.

Se mer i vår webbutik eller ring oss på 08-4452290.