AimetisLogoPurpleWeb_72dpiAimetis Symphony är nästa generations plattform för kameraövervakning. Nyckelorden för Symphony är öppenhet, skalbarhet och flexibilitet. Symphony är en mjukvara avsedd för IP-baserade kamera-system som installeras på standardhårdvara från t.ex. Dell, HP, IBM m.m.

Skalbarheten visas i licensieringsmodellen som är unik där programvaran i sig är kostnadsfri att ladda ner och installera, kunden betalar endast en licens per kamera. Licenserna finns som tre olika alternativ; Standard, Professional och Enterprise. Val av licens styr vilka funktioner som låses upp på vald kamera. Genom en knapp-tryckning kan man också byta licenser mellan valfria kameror och på så sätt skräddarsy intelligensnivån på varje kamera efter behov och plånbok. Licenserna kan också flyttas mellan olika fysiska servrar för redundans eller när behovet av olika funktioner förändras mellan olika geografiskt placerade anläggningar vilket också ger flexibilitet. Klientprogramvaran är på Svenska och kan skräddarsys efter varje enskild användare med olika behörighetsnivåer samt grafiskt utseende och layout. Symphony har även webbaserad klient och en larmklient för PDA (Windows Mobile 5+). 

Öppenheten blir glasklar när man ser listan över tillverkare och modeller som Aimetis Symphony stödjer. I princip stöds alla större tillverkares kameror och videoenkodrar. Aimetis har också ett kostnadsfritt SDK-kitt som kan laddas ner för integration med övergripande system. Då programvaran är skriven för Windowsmiljö tvingas inte slutkunden in i ett hörn av proprietär utrustning utan kan fritt välja hårdvara i form av PC och kameror.

Unikt för Symphony är det inbyggda stödet för videoanalys / VCA (Video Content Analysis) som aktiveras på en kamera med Enterprise licens. Med videoanalys ger vi kamerasystemet intelligens och systemet arbeta proaktivt genom att detektera och klassificera objekt i realtid som personer, fordon eller övrigt, och sedan larma för dess eventuella avvikande beteende -t.ex. till en larmcentral som beslutar om väktare skall skickas till platsen. Videoanalys gör också att programvaran kan detektera i bilden tillkomna eller borttagna objekt såsom väskor, lådor eller fordon, eller användas för att räkna kunder i en butiksmiljö för att sedan rapportera detta till butikschefen. Vi kan även erbjuda lösningar för nummerplåtsigenkänning, s.k. LPR (License Plate Recognition). LPR kan användas för att lagra information om in och utpasserande fordon och även baserat på en uppsättning regler, larma för vissa fordon, eller öppna en grind för andra.

För mer information, ladda ner Aimetis Symphony Datablad , kika i vår webbutik eller besök www.aimetis.com.

Aimetis E3200-serien mini-nvr datablad.

Aimetis AIM-ALPR Automatisk registrering av nummerskyltar för fordon.

Licenspriser och alternativ hittar du om du loggar in i vår webbutik!