Höga politiker säger att utbildning är källan till länders utveckling och vi på Infralogic vill inte vara sämre. Vi kan erbjuda diverse olika utbildningar i mindre eller större skala inom våra verksamhetsområden.

I samband med köp av produkter från oss kan en del utbildning vara kostnadsfri medan mer ingående utbildningar debiteras per företag eller per person beroende på omfattning och område.

Utnyttja vår samlade kunskap för att ge ditt företag och dina medarbetare en bredare och djupare kompetens som resulterar i gynsammare affärer för alla parter.

Kontakta oss på 08-4452290 för mer information.