Utbildning

Höga politiker säger att utbildning är källan till länders utveckling och vi på Infralogic vill inte vara sämre. Vi kan erbjuda diverse olika utbildningar i mindre eller större skala inom våra verksamhetsområden.


I samband med köp av produkter från oss kan en del utbildning vara kostnadsfri medan mer ingående utbildningar debiteras per företag eller per person beroende på omfattning och område.

Utnyttja vår samlade kunskap för att ge ditt företag och dina medarbetare en bredare och djupare kompetens som resulterar i gynsammare affärer för alla parter.

Kontakta oss på 08-4452290 för mer information.
 
Infralogic Pressmeddelande

Skanska valde Prysmian Group fibersystem från Infralogic till Nya Karolinska Solna.

Nya Karolinska Solna är ett av Europas största byggprojekt. Byggnaderna motsvarar hela 25 st Hötorgsskrapor när de är färdigställda. Swedish Hospital Partners, ett projektbolag som ägs av Skanska och Innisfree är totalentreprenör och ansvarar för allt från byggnation till drift och underhåll under hela avtalsperioden som är 25 år. Kraven avseende systemgarantier och underhållskostnader är höga. Sjukhusets verksamhet i sig är beroende av en driftsäker infrastruktur utan flaskhalsar. Skanska valde en nyckelfärdig end-to-end lösning från Infralogic med produkter från Prysmian Group. Stamnätet utgörs av Sirocco som är Prysmian Groups koncept för blåsfiber. Fibertermineringen fördelas på drygt 900 fibernoder. Själva fibertermineringen bygger på Prysmian Groups unika koncept OAsys. Man har valt en lösning där fibern är förkontakterad direkt från fabrik. Den är utrymmessnål med en smart lösning för åtkomst av fibern vid installation, service och underhåll. Syftet är att minimera belastning och slitage på fibern med målet att maximera driftsäkerhet och livslängd.

Om lösningen

Avtalet innefattar leverans av ett nyckelfärdigt Prysmian blåsfibersystem Sirocco. Systemet är fördelat på drygt 950 fibernoder med totalt ca. 10000 st kopplingar. Samtlig ändutrustning levereras förinstallerad för en snabb och enkel installationsprocess med högsta kvalitet. Fastighetens storlek till trots så är varje kvadratdecimeter av betydelse och planeras noggrant. Tack vare Prysmians Groups system för fiberterminering, så kan golvytan minimeras.   

-  Joakim Bergström, VD Infralogic. Avtalet med Skanska är ett resultat av vår strategi hur vi jobbar med de största aktörerna. Vi uppskattar ordervärdet till drygt 10MSEK. Det är glädjande att se resultatet av ett långsiktigt arbete där stora delar av bolaget varit involverade.

-  Tony Vose, Market Manager, Prysmian Group:

Infralogics avtal med Skanska är betydelsefull för Prysmian Groups etablering på den Skandinaviska marknaden.

Om Infralogic

Infralogic är en värdeadderande distributör med säte i Stockholm, Sundbyberg. Bolaget bildades 1987 och har lång erfarenhet från leveranser av materiel för tele- och datanät samt fiber och säkerhetssystem till installatörer och operatörer. Sortimentet bygger på ett noggrant urval av ledande tillverkare, kompletterat med tjänster som utbildning, instrument och projektering. Omsättningen uppgick till 41MSEK för verksamhetsåret 2011.

Om Prysmian Group

Prysmian Group är en av världens största tillverkare av koppar och fibersystem.

Om Skanska i Sverige

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011 cirka 1 150 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.


Nyhetsarkivet >>
Anslut dig till vårt mailutskick:
Namn:
E-post:
Företag:
Startpaket för kameraövervakning med 4 kameror och inspelningsenhet! 
Läs mer...
webbutik

Infralogic AB
Skogsbacken 3
172 41 Sundbyberg
Telefon: 08-445 22 90
Telefax: 08-29 89 39

order@infralogic.se
info@infralogic.se
support@infralogic.se


Infralogic AB on LinkedIn 


Kontakta oss >>