E63 098 47

AD 800

AD 800 är en ny generation av akustisk glaskrossdetektor som uppfyller kraven för Grad 2 av den nya standarden EN 50131-2-7-1 samt godkänd av SBSC enligt SSF 1014 i larmklass 2.