E50 400 08

Blåsfibertub 5/3,5mm ID4 Vit High Grade F4 (T1000m) HFFR

De täta skyddade buntade mikrorören för inomhusinstallation består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber. Dessa mikrorör är extra flamskyddade och därför lämpliga för inomhusbruk.