E50 410 30

Blåsfibertub ADSS 12x5/3,5mm Fig 8 S12 (T1000m K18)

De tätt skyddade buntade mikrorören består av ett antal mikrorör med en inre yta med låg friktion som möjliggör luftblåst installation av blåsfiber eller mikrokablar. Rören är dielektriska och självbärande. Detta gör mikrorören lämpliga förluftapplikationer längs kraftledningar. Trumma 1000m