E50 404 00

Blåsfibertub ADSS 1x5/3,5mm (T500m) Svart

De tätt skyddade buntade mikrorören består av ett antal mikrorör med en inre yta med låg friktion som möjliggör luftblåst installation av blåsfiber eller mikrokablar. Rören är dielektriska och självbärande. Detta gör mikrorören lämpliga förluftapplikationer längs kraftledningar. Trumma 500m