E50 426 95

Blåsfibertub ADSS 8x5/3,5 + 2x12/10mm (T1000m)

De tätt skyddade buntade mikrorören består av ett antal mikrorör med en inre yta med låg friktion som möjliggör luftblåst installation av blåsfiber eller mikrokablar. Rören är dielektriska och självbärande. Detta gör mikrorören lämpliga förluftapplikationer längs kraftledningar. Trumma 1000m