E50 405 52

Blåsfibertub Nano 3/2,1mm ID7 Vit, STD Grade (T500m) LFH

Denna serie buntade mikrorör består av ultratunna mikrorör gjorda av halogenfritt, flamskyddad. Den smala designen möjliggör installation i praktiskt taget alla befintliga stigare i flerfamiljshus. Enheterna består av ett antal mikrorör med en inre antistatisk yta med låg friktion som möjliggör installation av blåsfiber.