E14 806 40

Brandtätning, fogmassa Brennix 310ml vit, förvaras frostfritt

BRENNIX® Brandfog är en vattenburen värmesvällande akrylmassa som används för brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i väggar och bjälklag av betong, lättbetong, murverk och gipsväggar. Brennix Brandfog används även för brandfogning mellan brandcellsavskiljande byggnadsdelar och är även ljudklassad.