E06 663 45

Brunnsverktyg D400, A15, Pentaheadbult

Melbye's multiverktyg används för att låsa upp brunnslock med pentaheadlåsning.