E63 098 92

CD 475

CD 475 erbjuder pålitlig övervakning mot angrepp med mekaniska verktyg. CD 475 är en selektivt avkännande vibrationsdetektor med 3 separata detektionskanaler: en integrationskanal/sågkanal för svaga signaler med lång varaktighet, en räknekanal som känner av stark påverkan på den övervakade ytan och en explosionskanal som känner av mycket starka signaler från t.ex. en explosion.