E48 317 35

ELQRB Pure 4x1,0mm² 100V oskärmad, vit Halogenfri, T500m

Halogenfri telesignalkabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. I telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel används som sektionsledning i brandlarmanläggningar.