X100383

Eltejp 19mm x 20m

Eltejpen tillverkas av högkvalitativ PVC. De lämpar sig väl för isolering av ledningar och kablar samt skydd mot elektrolytisk korrosion. Tejpar är gjorda av icke brännbart material och har mycket god viskositet. De kan användas för att identifiera eller täta kablar och ledningar.

required.attributes.baseselections
*