E11 166 18

Fästplåt hålad MP 180 x 120mm för montage av dosor på trådstege

Fästplåt hålad