E50 153 50

Fatum 19" plinthållare för 10 plintar inkl montagebultar

Korskopplingslinjal för 19" montage för upp till 10 Fatum plintar.