2552SA

Fiberbox 3M™/Corning SCOTCHBOX

Fiberbox 3M™/Corning SCOTCHBOX vägg för upp till 24 fiber.