221016102

Fiberbox ODF 19" Svart 48xSC Duplex, komplett fiberrangering

Utdragbar 2HE standard ODF för upp till 96 fiber, obestyckad.