E49 703 70

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 192F SM (24x8R) UT G652D Ø 16,4mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.