29318898

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 288F SM (36x8R) UT G652D Ø 19,4mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.