E49 625 40

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 384F SM (48x8R) UT G652D Ø 19,8mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV Dry) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.