E49 627 10

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 480F SM (60x8R) UT G652D Ø 20,4mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV Dry) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.