E49 703 50

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 48F SM (12x4R) UT G652D Ø 9,4mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.