E49 668 00

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 640F SM (80x8R) UT G652D Ø 22,5mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV Dry) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.