E49 703 60

Fiberkabel GAHSL-U-DFNRV 96F SM (24x4R) UT G652D Ø 13,2mm Svart

Fiberoptisk kabel av typen GAHSL (tidigare benämnd GASLDV) är en spårkabel med bandfibrer. Kabeln är avsedd att användas i ortsammanbindande nät, ortsnät och områdesnät.