E49 776 40

Fiberkabel GAHSQ 384F SM (48x8R) IN/UT G652D Ø 20mm Grön

Fiberoptisk kabel av typen GAHSQ (tidigare benämnd GASQBDUV) är en spårkabel med bandfiber. Kabeln är avsedd att användas i ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. GAHSQ används även som stubbkabel i förterminerade fiberoptiska korskopplingsboxar.