E49 776 10

Fiberkabel GAHSQ 48F SM (12x4R) IN/UT G652D Ø 9,2mm Grön

Fiberoptisk kabel av typen GAHSQ (tidigare benämnd GASQBDUV) är en spårkabel med bandfiber. Kabeln är avsedd att användas i ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. GAHSQ används även som stubbkabel i förterminerade fiberoptiska korskopplingsboxar.