E47 009 40

Fiberkabel GAHSQ (SLIM) 12F SM (3x4R) IN/UT G652D Ø 6,3mm Grön

Fiberoptisk kabel av typen GAHSQ (tidigare benämnd GASQBDUV) är en spårkabel med bandfiber. Kabeln är avsedd att användas i ortsnät, områdesnät och fastighetsområdesnät. GAHSQ används även som stubbkabel i förterminerade fiberoptiska korskopplingsboxar.