E50 608 70

Fiberskarvskåp NS8+ utan dörr

Skarvskåp NS8+ används för skarvning och förgrening av upp till 960 fibrer i bandfiberutförande (4-fibersband).