E04 766 05

FP200 GOLD 2x1,0mm² 300/500V Brandlarmskabel skärmad F4 T500m

Brandresistent, halogenfri kabel, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens), vanlig i brandlarmsystem, nödbelysning och i övriga larmsystem. Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Skärmad kabel med biledare i samma storlek som fasledarna. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning.