E63 325 40

IU 300

Analysatorenhet för GD 335 / GD 375, vit plastkapsling