E63 097 79

IU400

Analysatorenhet för glaskrossdetektor GD 475 & chockdetektor CD 475