E06 674 97

Kabelutsättningspunkt, för Skåp (KUP)

Kabelutsättningspunkten, KUP för skåp, ansluts till anläggningens kabelmarkeringsnät för att kunna spåra kanalisation och kabel i mark. Denna varianten av KUP för skåp har tre anslutningspunkter tydligt markerade i tre olika färger för anslutning av instrument.