81380-10039

Logic Centrumplatta Blindlock inkl. plåtstödram, Skruvfastsättning, Vit

Centrumplatta blindlock med skrufastsättning. Kompletteras med ram.