235801

Markskåp Triarca 35SA 10R grå Rukolås 1020x1100x253x1720

För fiber och andra kommunikationsnätverk. Kan anpassas till aktuell kommunikationsutrustning med en montageplattelösning.