BTV-MMD-510T
DKT

Multimediauttag BTV 10dB slututtag Klass A +10dB, LTE safe

Multimedia-antennuttag 1800 MHz, ingångsdämpning 10 dB (Data) och 10,5 dB (TV)