BTV-MMD-511
DKT

Multimediauttag BTV 11dB kaskad Klass A +10dB, LTE safe, Genomgång 3dB

Multimedia-antennuttag 1800 MHz, ingångsdämpning 11 dB (Data) och 11,5 dB (TV), Genomgång 3 dB