BTV-MMD-514
DKT

Multimediauttag BTV 14dB kaskad Klass A +10dB, LTE safe Genomgång 2dB

Multimedia-antennuttag 1800 MHz, ingångsdämpning 14 dB (Data) och 14,5 dB (TV), Genomgång 2 dB