BTV-MMD-517
DKT

Multimediauttag BTV 17dB kaskad Klass A +10dB, LTE safe Genomgång 1dB

Multimedia-antennuttag 1800 MHz, ingångsdämpning 17 dB (Data) och 17,5 dB (TV), Genomgång 1 dBtv