BTV-MMD-520
DKT

Multimediauttag BTV 20dB kaskad Klass A +10dB, LTE safe Genomgång 0,5dB

Multimedia-antennuttag 1800 MHz, ingångsdämpning 20 dB (Data) och 20,5 dB (TV), Genomgång 0,5 dB