BTV-MMD-504S
DKT

Multimediauttag BTV 4dB slututtag Klass A +10dB, LTE safe

Multimedia-antennuttag 1800 MHz, ingångsdämpning 4 dB (Data) och 4,5 dB (TV)