E06 611 88

Optokabelskyddsrör 25/19mm Svart PE, T1000m

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe som uppfyller hållfasthetskrav enligt EBR för motsvarande SRE-P.