E06 616 85

Optokabelskyddsrör 32/26mm Svart/Grön, Ring 200m

Pipelife optorör med lågfriktionsskikt för enkel blåsning av optokabel. Svart rör med grön stripe som uppfyller hållfasthetskrav enligt EBR för motsvarande SRE-P.