E06 603 97

Optokabelskyddsrör 32/26mm Svart/Grön T500m

Optorör med ytterdiameter 32mm och innerdiameter 26mm, Svart med gröna längsgående stripes.